VPH-utbildningsdagen 2022

Datum: 2022-02-03


Även i år kommer dagen genomföras i form av ett Zoom-webinarium pga osäkerhet kring pandemiläge. Länk anslås inom kort.

PROGRAM

12:30 Inledning (Peter Priftakis, ALB, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge)

12:40 Diamond Blackfananemi, Introduktion (Annika Mårtensson, Skånes Universitetssjukhus, Lund)

12:50 Diamond Blackfananemi, Genetik (Stefan Karlsson, Skånes Universitetssjukhus, Lund)

13:10 Järninlagring – diagnostik MRT Fibroscan (Marie Sund, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge)

13:30 Kelering (Caroline Björklund, Umeå Universitetssjukhus)

13:50 Paus

14:10 Akut Hemolytisk Anemi – Nya Riktlinjer (Jacek Winiarski, ALB, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge)

14:30 VPH-registret (Ulf Tedgård, Skånes Universitetssjukhus, Lund)

14:40 Fall+ Diskussion (Lisa Törnudd, Kronprinsessan Viktorias barn- och ungdomssjukhus, Linköping)

15:00 Nypublicerade/uppdaterade riktlinjer under 2021 – ITP – G6PD/enzymopatier – Splenektomi – Histiocytoser – (SCD – under 2022)

15:15 Avslutning

Registrering

forum Kommentarer

Kommentera