SALUB - Svenska Arbetsgruppen för LångtidsUppföljning efter Barncancer

Medlemmar I SALUB 230918

Cecilia Petersen (ordf, Stockholm), Mikael Behrendtz (sekr, SBLG, Linköping), Marianne Jarfelt (Göteborg), Lars Hjorth (VSTB, Lund), Helena Mörse (VCTB, Lund), Trausti Oskarsson (Stockholm), Mattias Mattson (Umeå), Ingela Kristiansen (SAREB, Uppsala), Petra Byström (Stockholm), Agneta Holtz (landsortsrepr., Västerås), Margaretha Stenmarker (landsortsrepr., Jönköping), Charlotta Fröjd (SVBRG, Göteborg), Anna-Maja Svärd (suppl SVBRG, Umeå), Anna Sällfors Holmqvist (Lund), Aron Onerup (Göteborg), Jonatan Källström (Göteborg), Per Nyman (Linköping), Tania Christoforaki (Uppsala), Ulrika Persson (konsultssk rep), Cecilia Follin (ordf UFM Sverige),

Annika Linder (ssk, Stockholm), Josefin Nordh (ssk, Göteborg), Kirsti Pekkanen, (ssk, Göteborg), Micaela Herslow (ssk, Lund), Samantha Nath (ssk, Umeå), Karin Enskär (ssk, Uppsala), Emma Nord (ssk, Linköping)


access_time 2023-09-21 10:40:40