SALUB - Svenska Arbetsgruppen för LångtidsUppföljning efter Barncancer

REPRESENTANTER 2020

Cecilia Petersen (ordf, Stockholm), Mikael Behrendtz (sekr, SBLG, Linköping), Marianne Jarfelt (Göteborg), Lars Hjorth (VSTB, Lund), Helena Mörse (VCTB, Lund), Trausti Oskarsson (Stockholm), Per Frisk (Uppsala), Per-Erik Sandström (Umeå), Ingela Kristiansen (SAREB, Uppsala), Petra Byström (Stockholm), Annika Gunnarsson (landsortsrepr., Västerås), Margaretha Stenmarker (landsortsrepr., Jönköping), Ulla Martinsson (SVBRG, Uppsala), Anna-Maja Svärd (suppl SVBRG, Umeå), Eva Turup (sjuksköterskerepr., Uppsala), Anna Sällfors Holmqvist (Lund), Aron Onerup (Göteborg), Kirsti Pekkanen (Göteborg, adjungerad), Annika Linder (Stockholm, adjungerad).


access_time 2020-09-15 21:33:01