SALUB - Svenska Arbetsgruppen för LångtidsUppföljning efter Barncancer

REPRESENTANTER 2017

Marianne Jarfelt (ordförande, Göteborg), Mikael Behrendtz (sekr, Linköping), Lars Hjorth (VSTB, Lund), Stefan Söderhäll (SBLG, Stockholm), Cecilia Petersen (Stockholm) Johan Arvidson (BMT, Uppsala), Per Frisk (suppl, Uppsala), Ulrika Norén-Nyström (suppl, Umeå) Ulla Martinsson (Barnradioterapigruppen SVBRG, Uppsala), Helena Mörse (VCTB, Lund), Ulf Hjalmars (Umeå), Annika Gunnarsson (landsortsrepresentant Västerås), Anna-Maja Svärd (SVBRG, Umeå), Eva Turup (konsultsjuksköterska), Cecilia Petersen (suppl. Göteborg), Ingrid Emanuelsson (SAREB, Göteborg)


access_time 2019-03-22 22:53:52