SALUB - Svenska Arbetsgruppen för LångtidsUppföljning efter Barncancer

REPRESENTANTER 2021

Cecilia Petersen (ordf, Stockholm), Mikael Behrendtz (sekr, SBLG, Linköping), Marianne Jarfelt (Göteborg), Lars Hjorth (VSTB, Lund), Helena Mörse (VCTB, Lund), Trausti Oskarsson (Stockholm), Per Frisk (Uppsala), Per-Erik Sandström (Umeå), Ingela Kristiansen (SAREB, Uppsala), Petra Byström (Stockholm), Annika Gunnarsson (landsortsrepr., Västerås), Margaretha Stenmarker (landsortsrepr., Jönköping), Charlotta Fröjd (SVBRG, Göteborg), Anna-Maja Svärd (suppl SVBRG, Umeå), Anna Sällfors Holmqvist (Lund), Aron Onerup (Göteborg), Jonatan Källström (Göteborg), Oskar Lundgren (Linköping), Ulrika Persson (konsultssk rep), Cecilia Follin (ordf UFM Sverige), Annika Linder (ssk, Stockholm), Kirsti Pekkanen, (ssk, Göteborg), Michaela Herslow (ssk, Lund), Samantha Nath (ssk, Umeå), Karin Enskär (ssk, Uppsala).


access_time 2022-01-11 09:47:03