VPH - Vårdplaneringsgruppen för Pediatrisk Hematologi

Vårdplaneringsgruppen för Pediatrisk Hematologi (VPH) är en arbetsgrupp inom BLF:s sektion för hematologi och onkologi. Vår målsättning är att förbättra vården av barn och ungdomar med hematologiska sjukdomar. Detta gör vi på flera olika sätt:
Vi har bildat ett nätverk av hematologiskt intresserade barnläkare över hela Sverige.
Vi har utbildningsdag en gång om året. Till våra utbildningsdagar är alla intresserade välkomna.


VPH gruppen består för närvarande av följande barnläkare (2019):

Anders Fasth, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg
Anders Åhlin, Södersjukhuset, Stockholm
Annika Mårtensson, Skånes universitetssjukhus, Lund
Britt-Marie Holmqvist, HKH Kronprinsessa Victorias Barn- och ungdomssjukhus, Linköping 
Caroline Björklund, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Dominik Turkiewicz, Skånes universitetssjukhus, Lund
Gunnar Skeppner, Universitetssjukhuset, Örebro
Jacek Winiarski, Universitetssjukhuset, Huddinge
Jan-Inge Henter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus/KS, Stockholm
Lisa Törnudd, HKH Kronprinsessa Victorias Barn- och ungdomssjukhus, Linköping
Magnus Göransson, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg
Per Frisk, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
Peter Priftakis, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge (ordförande)
Tatiana Greenwood, Astrid Lindgrens barnsjukhus, KS Solna, Stockholm
Ulf Tedgård, Skånes universitetssjukhus, Lund


Det går bra att kontakta oss för frågor angående VPH eller för diskussion angående pediatriska hematologiska sjukdomstillstånd. Vi tar också gärna emot synpunkter på utbildningsdagar och innehållet på vår hemsida mm.

VPHs stadgar


access_time 2020-12-28 20:35:32