Medlemskap

Nya rutiner gäller from 2012 ang medlemskap i PHO-sektionen:

Enl stadgarna § 3. Ansökan om inträde i sektionen ska inlämnas till verksamhetsföreträdaren vid närmaste barncancercentra. Denna verifierar sökandes behörighet och meddelar namn, titel, arbetsplats och e-postadress till sekreteraren. Styrelsen beslutar om inval.

Medlem ansvarar själv för att meddela sekreteraren förändringar i namn, titel, arbetsplats eller e-postadress.

För medlemskap bör svensk legitimerad läkare tillhöra Sveriges Läkarförbund. Detsamma gäller den som utan att vara legitimerad läkare äger behörighet att i Sverige utöva läkaryrket. Medlem bör också vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet.

MEDLEMSAVGIFTEN ÄR AVSKAFFAD FÖR ALLA MEDLEMMAR


access_time 2019-03-12 23:05:58