PHO-Webblänkar (externa)

Nationellt vårdprogram palliativ vård av barn
Fastställt av RCC i samverkan 2021-04-13 (extern länk)

Aktuell information om långtidsuppföljning efter barncancer med anledning av covid-19 
reviderad 210122

Tillfälliga avvikelser i behandlings­rekommendationer med anledning av covid-19
RCCs webbplats (extern länk)

Aktuell information om långtidsuppföljning efter barncancer med anledning av covid-19
Aktualiserat tillägg för långtidsuppföljningen efter barncancer (> 18 år åldern) 200406

Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer
Vårdprogram publicerat på RCCs webbplats 

Svenska Barncancerregistret

NOPHO (Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology) 

SIOPE (SIOP Europe)

NBCNS Nätverk för forskning på neuroblastom och CNS-tumörer hos barn

Svensk barnsmärtförening

Svensk Förening för Medicinsk Genetik (SFMG) / kompendium om genetik och hematologiska maligniteter

Barntumörbanken

 

Barncancerfonden

 

GPOH – Gesellschaft für pädiatrische Onkologie und Hämatologie

CCLG – Children´s cancer and leukemia group UK

ASH – AMERICAN SOCIETY of HEMATOLOGY


access_time 2021-10-13 22:48:36