Vårdprogram PHO

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer (extern länk)
Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer inkluderar alla som fått cancerbehandling under barndomen och fram till 18 års ålder.

Nationella riktlinjer för socialt liv
Reviderat PM 150131

Vaccinationer efter barncancer
Uppdaterat PM 170613

Varicella hos barncancerpatienter
PM 140306

Pneumocystis-profylax
NOPHOs riktlinjer i ALL-2008

Febril neutropeni
Uppdaterat PM 141021

Handläggning av febril neutropeni vid AML
NOPHOs specifika riktlinjer för AML-infektioner

Profylax mot illamående och kräkningar (“CINV-profylax”)
Uppdaterat PM 190519

Vätskerekommendationer vid cytostatikabehandling
PM 190421

 

Vårdprogram VPH 


access_time 2019-05-28 16:11:40