Vårdprogram PHO

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer (extern länk)
Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer inkluderar alla som fått cancerbehandling under barndomen och fram till 18 års ålder.

Nationella riktlinjer för socialt liv (version för utskrivning) – (läsvänlig version)
Reviderad broschyr 210217 

Broschyr ”Sex under cancerbehandling” (version för utskrivning) – (läsvänlig version)

Vaccinationer efter barncancer – Mallar, bilaga
Uppdaterat PM 201106

Varicella hos barncancerpatienter
PM 140306 

Pneumocystis-profylax
NOPHOs riktlinjer i ALL-2008

Febril neutropeni
Uppdaterat PM 141021

Handläggning av febril neutropeni vid AML
NOPHOs specifika riktlinjer för AML-infektioner

Profylax mot illamående och kräkningar (”CINV-profylax”)
Uppdaterat PM 190519

Vätskerekommendationer vid cytostatikabehandling
PM 190421

 

Riktlinjer VPH/SBKF 


access_time 2024-02-01 15:18:42