SBKF - Svensk Barnkoagulationsföreningen

Svensk Barnkoagulationsföreningen är en sammanslutning barnläkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter m.fl. med gemensamt intresse för koagulationsrubbningar hos barn och ungdomar. Syftet med föreningen är att främja vetenskap, utbildning och utveckling inom barnkoagulation, inkl. diagnostik och behandling av blödarsjuka, tromboembolism och andra typer av koaguationsrubbningar. Föreningen ska anordna utbildningar och utveckla nationella vårdprogram samt besvara förfrågningar/remisser från BLFs styrelse m fl.

Medlemmar (Januari 2024)

Från Karolinska
Läkare: Susanna Ranta, Tony Frisk, Maria Magnusson, David Schmidt, Lovisa Malmqvist, Hans Hemmingsson
Ssk Johanna Hanstein, Evangelia Vlachou, Petra Lindström

Från Göteborg
Läkare Michael Damgaard, Caroline Jepsen
Ssk Linda Myrin Westesson, Nina Jurander

Från Skåne
Läkare Nadine Gretenkort Andersson, Sigridur Sigurgisladottir
Ssk Emma Engman Grahn, Malin Axelsson, Sofia Minton Falkland


access_time 2024-01-25 15:32:42