Utbildning

PHO-sektionen anordnar en utbildningsdag en gång per år som brukar ligga i slutet av januari respektive i början på februari.

Program utbildningsdagar (en del presentationer finns under respektive flik för utbildningsdagen i rollistan till vänster):

 

Utbildningsdag 2024  
Utbildningsdag 2022 Utbildningsdag 2023
Utbildningsdag 2020 Utbildningsdag 2021
Utbildningsdag 2019 Utbildningsdag 2013
Utbildningsdag 2018 Utbildningsdag 2012
Utbildningsdag 2017  Utbildningsdag 2011
 Utbildningsdag 2016  Utbildningsdag 2010
 Utbildningsdag 2015  Utbildningsdag 2009
 Utbildningsdag 2014  Utbildningsdag 2008

PHOs rekommendationer för ST-barnonkologi
Version 220210

Utbildningsrekommendationer för barnläkare med Barnonkologisk och -hematologisk profil
Version 2024
Intyg avseende länsläkarprofil Barnonkologi

VPHs utbildningsdagar

Vid generella frågor kring den barnonkologiska utbildningen, kontakta gärna någon av sektionens utbildningsansvariga:

Cecilia Langenskiöld, Göteborg

Karin Belander Strålin, Stockholm

Kees-Jan Pronk, Lund

Kim Ramme, Uppsala

 

 


access_time 2024-02-02 11:44:30