Utbildning

PHO-sektionen anordnar en utbildningsdag en gång per år som brukar ligga i slutet av januari. 

Programm utbildningsdagar (en del presentationer finns under respektive flik för utbildningsdagen i rollistan till vänster):

 

Utbildningsdag 2020  
Utbildningsdag 2019 Utbildningsdag 2013
Utbildningsdag 2018 Utbildningsdag 2012
Utbildningsdag 2017  Utbildningsdag 2011
 Utbildningsdag 2016  Utbildningsdag 2010
 Utbildningsdag 2015  Utbildningsdag 2009
 Utbildningsdag 2014  Utbildningsdag 2008

 

Barnonkologi – Socialstyrelsen
(extern länk)

ST-barnonkologi rekommendationer
Version 111205

Barnonkologisk profil
Utbildningsrekommendationer 130916

VPHs utbildningsdagar


access_time 2020-03-01 14:53:18