Om oss

PHO = Sektion för Pediatrisk Hematologi och Onkologi

Sektionen utgör en sammanslutning av svenska läkare intresserade av pediatrisk hematologi och/eller onkologi. Sektionen är en del av Svenska Barnläkarföreningen med status av intresseförening.

Sektionens syfte är att inom Svenska Barnläkarföreningen företräda specialområdenas vetenskapliga, kliniska och fackliga intressen och utgöra remissinstans inom föreningen.

För att komma in på lösenordsskyddad sida (sida med hänglås), räcker det med att skriva enbart lösenord.


access_time 2024-01-25 16:26:37