Riktlinjer VPH och SBKF

VPH arbetar med att utforma riktlinjer som avser icke maligna hematologiska sjukdomstillstånd hos barn. Nedanstående riktlinjer, rekommendationer och patientinformationer finns för närvarande tillgängliga och uppdateras regelbundet.
Mer information om sällsynta diagnoser finns på Socialstyrelsens sida Informationscentrum för ovanliga diagnoser.

 

Autoimmun Hemolytisk Anemi (Mars 2021)

Barn med ITP (4:e reviderade version, 2021) – Patientinformation

DBA Diamond-Blackfans anemi (rev 2012)

G6PD-brist och övriga erytrocytära enzymopatier (September 2021)

Hemofili. Nordiska riktlinjer (extern webblänk)

Histiocytoser

Immunbristsjukdomar, utredning enligt SLIPI (extern webblänk)

Järnbrist och järnbristanemi (2020)

Keleringsbehandling (2022)

Kongenital sfärocytos (2020) – Patientinformation

Neonatal trombocytopeni (2013)

Neutropeni (reviderat 2018)

Sicklecellsjukdom (reviderat 2022) 

Splenektomi, aspleni och hyposplenism (2022/23) – Patientinformation splenektomi

Thalassemi hos barn och ungdomar (rev Dec 2020) – Patientinformation

Transfusioner till barn (2023)

TEC (2016)

Trombocytos och polycytemi/erytrocytos (2018)

Hematologi-webblänkar

Patientinformationer

 

SBKF arbetar med att utforma riktlinjer som avser olika koagulationsrubbningar hos barn. Nedanstående riktlinjer, rekommendationer och patientinformationer finns för närvarande tillgängliga och uppdateras regelbundet.

Trombos, lungemboli och sinustrombos

 

 

Vårdprogram PHO


access_time 2024-01-25 15:22:01