Histiocytoser

De två större sjukdomsgrupperna avseende histiocytoser är dels Langerhans cellhistiocytos (LCH) och dels hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH). För båda dessa finns internationella vårdprogram som utgår från Histiocyte Society (med studiecentrum för LCH i Wien och för HLH i Stockholm). Under 2010 påbörjas studien LCH-IV och för HLH pågår studien HLH-2004. Barn med LCH och HLH bör handläggas i samråd med någon av landets barnonkologiska enheter, och där kan också behandlingsprotokollen rekvireras.
Som en introduktion till LCH och HLH finns här några artiklar, dels en Läkartidningsartikel om vardera LCH respektive HLH/FHL, och vidare en publikation om det nu aktuella behandlingsprotokollet HLH-2004.

Langerhans´ cellhistiocytos (LCH)

Familjär hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH/FHL)

Behandlingsprotokollet HLH-2004


access_time 2019-03-23 16:22:01