Vårdplaneringsgrupper

SBLG – Svenska Barnleukemigruppen

VCTB – Vårdplaneringsgruppen för CNS tumörer hos Barn

VSTB – Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos Barn

SBRG – Svenska Barnradioterapigruppen

SAREB – Svenska Arbetsgruppen för Rehabilitering efter Barncancer

SALUB – Svenska Arbetsgruppen för LångtidsUppföljning efter Barncancer

VPH – Vårdplaneringsgruppen för Pediatrisk Hematologi

Övriga grupper:

BMT

Nätverk för Supportive care


access_time 2023-01-19 08:57:53