BMT-gruppen

Gruppen är en stående arbetsgrupp under SBLG.

 

Deltagare:
Dominik Turkiewicz, Lund (ordförande)
Karin Mellgren, Göteborg
Mikael Sundin, Huddinge
Britt Gutafsson, Uppsala


access_time 2020-01-09 15:28:04