Radiologiska riktlinjer

SIOPe Imaging Working Group är en konsensusgrupp radiologer från Europa som väglett SIOPe olika tumörarbetsgrupper avseende radiologi för sina olika studieprotokoll. De framtagna riktlinjerna är en vägledning exempelvis för utvärdering av CNS-tumörer men även minimikrav avseende antal MR-sekvenser för utvärdering liksom minimum av bildkvalitet för att undersökningarna ska vara jämförbara mellan olika röntgenavdelningar. Där högre bildkvalitet kan utnyttjas är det så klart välkommet.

Imaging protocol for patients in European SIOP Brain Tumour Studies (2017)

Undersökningsprotokoll för patienter i Europeiska SIOP studier för hjärntumrörer (2017)

 

Om du har frågor vänligen kontakta SIOPe Working Imgaing Groups kontaktpersoner:

Shivaram Avula, ordförande

Paul Morgan, vice ordförande

 

Daniel Martín Muñoz, barnneuroradiolog
Karolinska Universitetssjukhuset, FO Neuroradiologi


access_time 2019-05-13 10:54:51