Styrelsen

Nuvarande PHO-Styrelsen (2023)

Pernilla Grillner, Ordförande, Sektionschef (SC), Stockholm
Nina Mogensen, Sekreterare, Stockholm 
Frans Nilsson, Kassör, SC Umeå
Torben Ek, Ordf VSTB, Göteborg (t o m VT 2023), därefter Trausti Oskarsson (fr o m HT 2023)
Magnus Sabel, Ordf VCTB, Göteborg
Peter Priftakis, Ordf VPH, Stockholm
Kees-Jan Pronk, Ordf SBLG, Lund
Jacob Engellau, Ordf SVBRG, Lund
Ingela Kristiansen, Ordf SAREB, Uppsala
Cecilia Petersen, Ordf SALUB, Stockholm
Johan Bobeck, Länssjukhusrepresentant, Kalmar
Päivi Lähteenmäki, Svenska Barncancerregistret

Josefine Palle, SC, Uppsala
Lisa Törnudd, SC, Linköping
Thorsteinn Gunnarsson, SC, Göteborg
Anders Castor, SC, Lund
Gustaf Ljungman, Nationell klinisk ledare Barntumörbanken

Vill du komma i kontakt med styrelsen, klicka här!


access_time 2023-04-04 16:14:43