Nätverk för Supportive care

”SUPPORTIVE CARE”

Supportive care (SC) är en omistlig del av barnonkologisk behandling, som påverkar både vårdens kvalitet och behandlingsresultaten. SC-frågorna handläggs traditionellt av de olika arbetsgrupperna eller genom skapande av ad hoc-grupper när olika frågor aktualiseras. Ex på detta är frågor som smärtbehandling, nutrition, infektionsbehandling, vaccinationer m m.
Initiativ till ämnen kan komma från gruppen själv, eller från någon annan av sektionens arbetsgrupper.

På initiativ från PHO-styrelsen bildades ett svenskt nätverk för supportive care-frågor 2015.
Nätverket är organiserat som en fast koordinerande grupp och övriga arbetsgrupper uppstår när behov finns enl modell nedan

 

Den koordinerande gruppen består 2017 av representanter från de sex barncancercentra och två representanter från länssjukhusen:
Torben Ek, Halmstad (sammankallande)
Jörgen Enarsson, Eskilstuna
Cecilia Langenskiöld, Göteborg
Gustaf Ljungman, Uppsala
Frans Nilsson, Umeå
Hartmut Vogt, Linköping
Marie Sandgren, Linköping (representant konsult-sskgruppen)
Ladislav Król, Lund
Niklas Pal, Stockholm
Anna Nilsson, Stockholm

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTEN

För mer info maila gärna Torben Ek


access_time 2020-11-04 22:08:12