VCTB - Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn

Vårdplaneringsgruppen för CNS tumörer hos Barn (VCTB) följer kontinuerligt den internationella utvecklingen och tar fram rekommendationer för hur svenska barn och ungdomar med CNS-tumörer (hjärntumörer och ryggmärgstumörer) skall behandlas. Målsättningen är att barn med CNS-tumörer skall få samma goda vård oavsett var i landet man bor. VCTB är representerat i internationella grupper som arbetar med nya behandlingsprogram för barnhjärntumörer.

VCTB bildades 1993 och består av barnonkologer, barnneurologer, neurokirurger, radioterapeuter, barnradiologer samt neuropatologer från Sveriges sex barncancercentra och en länssjukhusrepresentant. Adjungerade till gruppen är bl. a. registeransvarig Barncancerregistret, representanter för konsultsjuksköterskorna, forskningskoordinatorer, SALUB, SAREB och den kliniska ledaren för Barntumörbanken.

Ordförande: Magnus Sabel, Göteborg (2018-)

Sekreterare: Per Nyman, Linköping (2024-

Barnonkologi: Elizabeth Schepke, Magnus Sabel och Birgitta Lannering (adj.) (Göteborg), Per Nyman (Linköping), Marie Eliasson-Hofvander och Helena Mörse (Lund), Pernilla Grillner, Clary Georgantzi, Stefan Holm och Klas Blomgren (adj.) (Stockholm), Per-Erik Sandström och Magnus Borssén (Umeå), Anders Öberg och Geraldine Giraud (Uppsala)

Unga VCTB: Lars Karlsson (Göteborg), Karin Wiebe (Lund), Lena-Maria Carson (Stockholm), Klara Lahne (Uppsala)

Barnneurologi:  Sven Wiklund, Björn Sigurdsson (suppl.) (Lund), Christoffer Ehrstedt (Uppsala), Pernilla Grillner (Stockholm)

Neurokirurgi:  Magnus Tisell (Göteborg), Rafael Turczynski Holmgren, Marcus Fransson (suppl.) (Linköping), Peter Siesjö, Nils Ståhl (suppl.), David Ekelius Cederberg (suppl.) (Lund), Ulrika Sandvik, Erik Edström (suppl.) (Stockholm), Pelle Nilsson, Sami Abu Hamdeh (suppl.) (Uppsala)

Barnpatologi: Thomas Olsson Bontell (Göteborg), Inga Gudinaviciene (Lund), Alia Shamikh (Stockholm), Sylwia Libard (Uppsala)

Länssjukhusrepresentant: Isabella Donnér (Halmstad)

Barnradiologi/-radioterapi: Daniel Martín Muñoz (radiolog, Stockholm), Malin Blomstrand (Göteborg), Lars Stenberg (Lund), och Anna Asklid (Stockholm), Per Bergström (Umeå)

Konsultsjuksköterska: Anki Björklund (Uppsala) (adj.)

Forskningskoordinator: Therése Wagner (Stockholm) (adj.)

SALUB/SIOP-E QoS group: Aron Onerup (Göteborg) (adj.)

SAREB: Ingrid Tonning Olsson (Lund) (adj.)

Barntumörbanken: Gustaf Ljungman (adj.)

Barncancerregistret: Päivi Lähteenmäki (adj.)

 


access_time 2024-01-31 21:42:13