VCTB - Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn

Vårdplaneringsgruppen för CNS tumörer hos Barn (VCTB) följer kontinuerligt den internationella utvecklingen inom barnhjärntumörvården och tar fram rekommendationer för hur svenska barn och ungdomar med CNS-tumörer (hjärntumörer och ryggmärgstumörer) skall behandlas. Målsättningen är att barn med CNS-tumörer skall få samma goda vård oavsett var i landet man bor. VCTB är representerat i internationella grupper som arbetar med nya behandlingsprogram för barnhjärntumörer.

VCTB bildades 1993 och består av barnonkologer, barnneurologer, neurokirurger, radioterapeuter, barnradiologer samt neuropatologer från Sveriges sex barnonkologiska centra. Adjungerade till gruppen är bl. a. registeransvarig för VCTBs register över CNS-tumörer i Sverige, representant för konsultsjuksköterskorna och den nationella kliniska ledaren för Barntumörbanken.

Ordförande: Magnus Sabel, Göteborg (2018-)

Sekreterare: Helena Mörse, Lund (2018-)

Barnonkologi: Elizabeth Schepke och Birgitta Lannering (adj) (Göteborg), Irene Deveney och Per Nyman (Linköping), Maria Elisasson-Hofvander (Lund), Pernilla Grillner, Clary Georgantzi, Stefan Holm och Klas Blomgren (adj) (Stockholm), Per-Erik Sandström och Mattias Mattsson (Umeå), Anders Öberg och Åke Jakobson (suppl) (Uppsala)

Barnneurologi: Nina Björkander (Göteborg), Sven Wiklund (Lund), Christoffer Ehrstedt (Uppsala), Pernilla Grillner (Stockholm)

Neurokirurgi:  Magnus Tisell (Göteborg), Rafael Turczynski Holmgren (Linköping), Peter Siesjö, Nils Ståhl (suppl) och David Ekelius Cederberg (suppl) (Lund), Bengt Gustavsson (Stockholm), Pelle Nilsson (Uppsala)

Barnpatologi: Thomas Olsson Bontell (Göteborg), Alia Shamikh (Stockholm), Olivera Casar-Borotoa (Uppsala)

Länssjukhusrepresentant: Tom Nicolajsen (NÄL)

Barnradiologi/-radioterapi: Malin Blomstrand (Göteborg), Lars Stenberg (Lund), Daniel Martín Muñoz och Anna Asklid (Stockholm), Per Bergström (Umeå)

Konsultsjuksköterska: Anki Björklund (Uppsala)

Barntumörbanken: Gustaf Ljungman (adj)

Barncancerregistret: Päivi Lähteenmäki (adj) och Omid Mavadati (adj)


access_time 2023-08-31 21:39:11