Gruppen är en stående arbetsgrupp under SBLG.

 

Medlemmar:

Göteborg – Cecilia Langenskiöld och Karin Mellgren

Linköping – Lisa Törnudd och Hartmut Vogt

Lund – Dominik Turkiewicz och Ladislav Król

Stockholm – Jacek Toporski, Johan Malmros, Mikael Sundin (ordf.)
och Petra Byström

Umeå – Magnus Borssén

Uppsala – Kim Ramme, Natscha Jackmann och Mia


access_time 2024-01-26 15:44:49