VSTB - Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn

VSTB:s representanter 2021

Barnonkologi
Gustaf Ljungman och Annika Englund (sekr) (Uppsala) , Lisa Törnudd (Linköping), Lars Hjorth och Patrik Romerius (Lund), Caroline Björklund (Umeå), Niklas Pal och Trausti Oskarsson (Stockholm), Gustaf Österlundh och Lars Kawan (Göteborg)

Delegerade som diagnosansvariga: Per Kogner (neuroblastom), Jonas Karlén (Hodgkin), Ingrid Øra (INFORM)

Barnkirurgi
Vladimir Gatzinsky och Pia Löfgren (suppl) (Göteborg), Pär-Johan Svensson och Jacob Stenman (suppl) (Stockholm), Torbjörn Backman (Lund), Thora Olafsdottir (Uppsala)

Strålterapi
Anna Embring (Stockholm), Jacob Engellau (Lund), Zahra Taheri-Kadhkoda (Uppsala)

Barnpatologi
Bengt Sandstedt och Sandra Wessman (Stockholm), Magnus Hansson (Göteborg), David Gisselson Nord (Lund)

Representant för länssjukhus
Torben Ek (ordf, Halmstad och Göteborg)

Konsultsjuksköterska
Marie Sandgren (Linköping)


access_time 2021-02-01 17:16:26