VSTB - Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn

VSTB:s representanter 2024-01-01

Barnonkologi
Trausti Oskarsson (ordf) (Stockholm), Annika Englund (sekr) och Catharina Träger (Uppsala), Lisa Törnudd och Hagen Graf Einsiedel (Linköping), Lars Hjorth och Patrik Romerius (Lund), Caroline Björklund (Umeå), Johan Hamrin (Stockholm), Gustaf Österlundh och Lars Kawan (Göteborg)

Delegerade som diagnosansvariga
Per Kogner och Clary Georgantzi (neuroblastom), Fredrik Baecklund (osteosarkom), Karin Henning (mjukdelssarkom), Niklas Pal (retinoblastom), Torben Ek (Ewing sarkom)

Barnkirurgi
Vladimir Gatzinsky och Pia Löfgren (suppl) (Göteborg), Jacob Stenman (Stockholm), Torbjörn Backman (Lund), Johan Danielsson (Uppsala)

Ortopedisk tumörkirurgi
Asle Hesla (Stockholm)

Barnradioterapi
Anna Embring (Stockholm), Jacob Engellau (Lund)

Barnpatologi
Sandra Wessman och Bengt Sandstedt (Stockholm), Milena Dukic (Uppsala), David Gisselson Nord (Lund)

Konsultsjuksköterska
Marie Sandgren (Linköping)

Forskningskoordinator
Rut-Inger Enryd (Stockholm)

Barntumörbanken
Gustaf Ljungman

Svenska Barncancerregistret
Päivi Lähteenmäki

______

VSTB representanter i SBCR styrelsen
Trausti Oskarson, Gustaf Ljungman (suppl)

VSTB representanter i NOPHO Solid Tumour Committee
Caroline Björklund, Patrik Romerius, Trausti Oskarsson


access_time 2024-01-23 13:20:13