VSTB - Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn

VSTB:s representanter 2018

Barnonkologi
Gustaf Ljungman och Annika Englund (suppl) (Uppsala) , Britt-Marie Holmqvist och Lisa Törnudd (suppl) (Linköping), Lars Hjorth och Patrik Romerius (suppl) (Lund), Ulf Hjalmars, Caroline Björklund (sekr) och Frans Nilsson (suppl) (Umeå), Niklas Pal och Trausti Oskarsson (suppl) (Stockholm), Gustaf Österlundh och Lars Kawan (suppl) (Göteborg), Per Kogner (ansv neuroblastom, Stockholm), Jonas Karlén (ansv Hodgkin, Stockholm), Ingrid Øra (ansv INFORM, Stockholm och Lund)
Barnkirurgi
Vladimir Gatzinsky och Pia Löfgren (suppl) (Göteborg), Pär-Johan Svensson och Jacob Stenman (suppl) (Stockholm), Torbjörn Backman (Lund), Thora Olafsdottir (Uppsala)
Strålterapi
Anna Embring (Stockholm), Jacob Engellau (Lund), Zahra Taheri-Kadhkoda (Uppsala)
Barnpatologi
Bengt Sandstedt och Sandra Wessman (Stockholm), Magnus Hansson (Göteborg), David Gisselson Nord (Lund)
Ortopedisk tumörkirurgi
Otte Brosjö (Stockholm)
Representant för länssjukhus
Torben Ek (ordf, Halmstad och Göteborg)
Konsultsjuksköterska
Marie Sandgren (Linköping)
Ansvarig för VSTB-registret
Mats Heyman (Stockholm)


access_time 2019-03-22 17:55:52