VSTB - Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn

VSTB:s representanter 2023-01-01

Barnonkologi
Torben Ek (ordf) (Göteborg), Annika Englund (sekr) och Catharina Träger (Uppsala) , Lisa Törnudd (Linköping), Lars Hjorth och Patrik Romerius (Lund), Caroline Björklund (Umeå), Niklas Pal och Trausti Oskarsson (Stockholm), Gustaf Österlundh och Lars Kawan (Göteborg)

 

Delegerade som diagnosansvariga
Per Kogner och Clary Georgantzi (neuroblastom), Fredrik Baecklund (osteosarkom), Karin Henning (mjukdelssarkom), Gustaf Ljungman (Barntumörbanken),

 

Barnkirurgi
Vladimir Gatzinsky och Pia Löfgren (suppl) (Göteborg), Jacob Stenman (Stockholm), Torbjörn Backman (Lund), Johan Danielsson (Uppsala)

 

Ortopedisk tumörkirurgi
Asle Hesla (Stockholm)

 

Barnradioterapi
Anna Embring (Stockholm), Jacob Engellau (Lund), Petra Witt Nytröm (Uppsala)

 

Barnpatologi
Bengt Sandstedt och Sandra Wessman (Stockholm), Milena Dukic (Uppsala), David Gisselson Nord (Lund)

 

Konsultsjuksköterska
Marie Sandgren (Linköping)

 

Forskningskoordinator
Rut-Inger Enryd (Stockholm)


access_time 2023-01-15 15:23:37