Utbildning VPH

VPH anordnar en utbildningsdag i pediatrisk hematologi en gång om året (januari/februari). Till dessa utbildningsdagar är alla intresserade välkomna.

Nästa utbildningsdag blir torsdagen den 30 januari 2025.

De ämnen som tidigare belysts är:
1997 Thalassemi och histiocytoser
1998 Primär hemostas (bl.a. med trombocytsjukdomar)
1999 Benmärgssvikt
2000 Trombossjukdom hos barn
2001 Neonatal hematologi
2002 Transfusioner och Cytokiner
2003 Nytt om Apoptos, ITP och Svensk Hematologisk Forskning
2004 Nytt om anemier: Utredning och behandling
2005 Leukocytens sjukdomar
2006 Akut hematologi
2007 Hematologisk uppdatering
2008 Blödning, trombos och hematologisk diagnostik
2009 Nya vårdprogram och cytopenier
2010 Erytrocytens dag
2011 Barnhematologi under Göran Elinders handledning
2012 Tonåringar med kronisk blodsjukdom och överföring till vuxenvården
2013 Neutropenier och Neonatal hematologi
2014 Talassemia intermedia och minor samt utredning av splenomegali/hypersplenism och aspleni
2015 Sickle cell anemia (SCD), Hemofagocyterande lymfhistiocytos (HLH) och Langerhans cell histiocytos (LCH)
2016 Akut hematologi – blodigt allvar
2017 Trombocytens dag – inte lätt som en plätt
2018 Barnhematologins genvägar
2019 Järnbrist, B12 och folat ur olika aspekter
2020
2021
2022 Diamond Blackfananemi, järinlagring, kelering, hemolytriska anemier, VPH-registret
2023 Stor, ingen eller många mjältar
2024 Transfusioner, hemofili och barntrombos


access_time 2024-02-01 15:32:32