Implementering av helgenomsekvensering som klinisk rutin för alla barncancerpatienter vid diagnos

Sektionen för pediatrisk hematologi och onkologi (PHO), som är en delförening inom Svenska Barnläkarföreningen, beslutade, enhälligt vid styrelsemöte 231005 att man anser att det finns evidens för implementering av helgenomsekvensering (enligt motsvarande upplägg som nuvarande GMS-projektet) som klinisk rutin för alla barncancerpatienter vid diagnos. Vidare är arbete med vårdprogram för ärftlig cancer där barnperspektivet inkluderas angeläget. Diskussion och beslut utgick från presenterade och publicerade resultat av klinisk nytta.

Beslutet är i linje med samtal vid ett möte med sjukvårdsministern på socialdepartementet i slutet av augusti. Där representerade Pernilla Grillner PHO. I mötet uttryckte representanter från socialstyrelsen, Barncancerfonden samt sjukvårdsministern vikten av klinisk implementering av precisionsdiagnostik baserat på resultaten från GMS barncancer.


Publicerad
2023-11-06 av Webmaster PHO
Uppdaterad
2023-11-07 17:09

forum Kommentarer

Kommentera