Ny broschyr ”Nationella riktlinjer för socialt liv”

Konsultsjuksköterskagruppen har uppdaterat de ”Nationella riktlinjerna för socialt liv för barn och ungdomar under cancerbehandling”. Riktlinjerna har också granskats och godkänts av de medicinskt ledningsansvariga på samtliga barncancercentra i Sverige och hela PHO-styrelsen.

Innehållet har uppdaterats och layouten har moderniserats. Riktlinjerna finns nu som broschyr som är lätt att skriva ut.

Broschyren finns bland PHOs vårdprogram eller här.


Publicerad
2021-02-18 av Webmaster PHO

forum Kommentarer

Kommentera