PHO-utbildningsdagen 2020

Datum
2020-01-29

Onsdagen den 29/1 är det åter dags för PHOs utbildningsdag på Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata, Stockholm.

Utbildningsdagen kommer bl a att handla om erfarenheter från det nya ALL-behandlingsprotokollet ALLTogether och sexuell hälsa och ohälsa vid cancerbehandling.

Alla som är intresserade av våra ämnen är välkomna. Utbildningsdagen inklusive lunch är kostnadsfri. För att planera antal deltagare för fika och lunch behöver vi få en anmälan till PHOs utbildningsdag senast 20/1 till emma.ahlinder@akademiska.se.

 OBS meddela om ni önskar speciell kost.

 

Vi är tacksamma om ni vill sprida inbjudan till utbildningsdagen till andra kollegor på er klinik som ni tror kan vara intresserade.

 

Välkomna!

Med vänlig hälsning

 

Josefine Palle       &         Karin Mellgren
Barnonk Uppsala &         Ordf VPH

Program