PHO-Styrelsemöte Göteborg

Datum
2019-10-03

PHO-styrelsens höstmöte i Göteborg.

Datum/tid: 3 okt 2019,  kl 9:30-16.

Plats: Ågrenska villan, Högåsplatsen 2, 412 56 Göteborg.

Mötesagenda

forum Kommentarer

Kommentera