PHO-utbildningsdagen 2022

Datum: 2022-02-02


Den 2 februari 2022 är det dags för PHOs utbildningsdagen – även denna gång digitalt!

 

PROGRAM

10:00 Välkomna – Pernilla Grillner (PHO ordf)

10:10- 12:00 Retinoblastom – Centraliserad behandling med decentraliserad uppföljning – Niklas Pal och Charlotta All-Eriksson

12:00-13:00 Lunchpaus

13:00-14:00 Underhållsbehandling vid leukemibehandling – nya arbetssätt med sjuksköterskemottagning och underhållsordinationer – Annika Linder, Karin Ilien, Annette Hallengren, Anna Nilsson Paus

14:15-15:00 Barncancersatsningen 2019-2022 – resultat nationellt och regionalt

Paus

15:15-16 Årsmöte PHO 2022

Anmälningslänken för Webinariet

forum Kommentarer

Kommentera