PHO-dagen 2021

Datum
2021-02-03

Den 3 februari 2021 är det dags för PHOs utbildningsdag samt sektionens årsmöte. Denna gång träffas vi digitalt mellan 12:30 och 16:30! Själva utbildningsdagen organiseras av Linköpings barnonkologiska enhet och kommer att handla om det interdisciplinära arbetet kring hjärntumörspatienter med särskild fokus på bl a rehabiliteringen.

Medverkande:

Pernilla Grillner, PHO-ordförande
Lisa Törnudd, verksamhetsansvarig barnonkologi Linköping
Per Nyman, överläkare barnonkologi
Erika Lund Ertzgaard, neuropsykolog
Andreas Svensson, lärare sjukhusskola
Rafael Turczynski Holmgren, överläkare neurokirurgi
Per Ertzgaard, överläkare barnrehab

 

PROGRAM

12:30 – 12:40
Välkommen och intro (Pernilla Grillner, Lisa Törnudd)

12:40 – 13:20
Fallpresentation (Per Nyman)
Kort presentation av aktuell kirurgi (Rafael T Holmgren)

13:20 – 13:30 Paus

13:30 – 13:50
Presentation av behandlingsstrategi (Per Nyman)

13:50 – 14:20
Hjärntumörteamets arbete kring fallet (Erika Lund Ertzgaard, Andreas Svensson)

14:20 – 14:30 Paus

14:30 – 15:20
Presentation av Barnrehabteamet och arbetet i det aktuella fallet (Per Ertzgaard)

15:20 – 15:30 Avslutning

PHOs Årsmöte  (OBS! Separat anmälan – tryck på länken bredvid)
15:30 – 16:30

 

Anmäl dig här!

https://zoom.us/webinar/register/WN_zyqzMwXWTkK-Jvjk6Ap5eg

forum Kommentarer

Kommentera