Symposium inom barncancerforskning – toxicitet och sena komplikationer

Publicerad
2022-09-01 09:59:26
Skribent
Hartmut Vogt

Titel: Symposium inom barncancerforskning – toxicitet och sena komplikationer

Datum och tid: 13:00 CET den 5e dec till 15:00 CET den 6e dec

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Arrangör: Barncancerfondens Nationella ArbetsGrupp för Toxicitet och Sena Komplikationer

Syfte: Syftet med symposiet är att stärka nationell samverkan och barncancerforskning om toxicitet och sena komplikationer. Förhoppningen är att detta symposium ska utgöra grunden till multiprofessionella och translationella projekt, där upp till 15 MSEK/år under 4 år kommer finnas för att söka till nationella projekt. Dag 1, Inbjudna internationella och nationella föreläsare. Dag 2, Workshops.

Länk där man kan hitta mer information om anmälan och program:

Information som PDF

https://kbh.uu.se/forskning/barnonkologisk-och-neurologisk-forskning/symposium-5-6-dec-2022/

Sista dagen för att anmäla sig: 20 okt 2022