Nationell läkarutbildning i barnonkologi och -hematologi

Publicerad
2022-04-26 22:15:53
Uppdaterad
2022-04-26 22:20:38
Skribent
Hartmut Vogt

Nu är det dags igen att söka till en ny omgång av vidareutbildningar inom pediatrisk onkologi och hematologi för svenska barnläkare med ansvar för barnonkologisk vård.

Kursen består av en serie på fem seminarier täckande fem övergripande ämnesområden (1. Leukemier/NHL 2. Solida tumörer 3. CNS-tumörer 4. Understödjande behandling och Långtidsuppföljning efter barncancer 5. Barnhematologi) och sker i internatform (onsdag – fredag).
Målgrupp är specialistläkare, eller snart färdiga specialister, i barn- och ungdomsmedicin, med inriktning mot barnonkologisk profilering på länssjukhusnivå och ST-läkare i barnonkologi på regionala barncancercentra.

Första utbildningstillfälle äger rum vecka 45/2022 (9-11 november).

Mer information om kursupplägget och anmälningsblanketten finns HÄR.

 

Skicka in din anmälan senast 27 maj 2022 till

Kirsti Pekkanen [epost]
Barncancercentrum, Drottning Silvias BUS
Behandlingsvägen 7
41650 Göteborg

Ev frågor kan också ställas till övriga kursansvariga Margareta Stenmarker eller Torben Ek 

forum Kommentarer

Kommentera