Kallelse till PHO-sektionens årsmöte 2021

Publicerad
2021-01-08 16:47:01
Uppdaterad
2021-01-08 20:03:49
Skribent
Hartmut Vogt

Datum: Onsdagen, 3 februari 2021, kl 15:30 – 16:30

Lokal:    Digitalt via Teams (uppkopplingslänk skickas ut till alla anmälda dagen innan mötet) – anmälan: v g se nedan

Mötet äger rum i anslutning till sektionens utbildningsdag.

 

Föredragningslista:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och vice ordförande att leda mötet vid punkt 9
 3. Mötets stadgeenliga utlysande
 4. Val av justeringsman
 5. Föregående mötesprotokoll (finns på PHOs hemsida; lösenord ”ewing”
 6. Rapport från styrelsen och arbetsgrupperna
 7. Ekonomirapport
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 10. Val till styrelse, NOPHO-representanter, revisorer och suppleanter, valberedning mm
 11. Tid och plats för nästa årsmöte samt utbildningsdag
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

 

Stockholm och Linköping den 8 januari 2021

 

Pernilla Grillner                                                                                   Hartmut Vogt
Ordförande                                                                                           Sekreterare

 

För att anmäla sig till årsmötet, skicka ett kort mail till sekreterare, tack!

forum Kommentarer

Kommentera