Information från Svenska Barnleukemigruppen angående CAR-T-behandling i Sverige

Publicerad
2020-02-08 16:01:13
Uppdaterad
2020-02-08 16:01:34
Skribent
Hartmut Vogt

Behandling med CAR-T-celler har blivit godkänt i Sverige för vissa typer av lymfom och akut lymfatisk leukemi. CAR-T-celler är immunceller från patienten som genetiskt modifieras utanför kroppen, för att känna igen och angripa leukemi/lymfomceller . I nuläget finns i Sverige en kommersiellt tillgänglig process för tillverkning av CAR-T celler som är godkänd som läkemedel, och som heter Kymriah. Dessa CAR-T celler får endast användas i följande situationer:

Pediatriska och unga vuxna patienter upp till 25 års ålder med akut lymfatisk B-cellsleukemi (ALL) som är refraktär, recidiverande efter transplantation eller vid andra eller senare recidiv.

Man har enats om nationella riktlinjer för CAR-T-behandlingen hos barn i Sverige som nu har publicerats av Svenska Barnleukemigruppen (SBLG).

 

forum Kommentarer

Kommentera