PHO-Styrelsemöte Göteborg

Datum
2019-10-03

PHO-styrelsens höstmöte i Göteborg.

Preliminärt kl 10-16. Agendan skickas ut till styrelsens medlemmar senast 14 dagar före mötet.

forum Kommentarer

Kommentera

event Kalender